Skip to main content


Folklorní soubor písní a tanců Handrlák

Letošní a minulý rok všem ukázal, jak je důležité být součástí komunity a navzájem si pomáhat, a proto jsme se rozhodli letos podpořit místní FSPaT HANDRLÁK.


Handrlák logo. barevné pg

Umělecký vedoucí souboru Handrlák - Jiří Lůčný
se s námi podělil o jejich vizi a tradici, kterou by chtěli zachovat:

 

 

 

„Působíme v Kunovicích, v srdci národopisného regionu Slovácko. Soubor vznikl v roce 2001 z dětského folklorního souboru písní a tanců Handrlaček, jehož počátky sahají do roku 1986. Jméno HANDRLÁK si vzal soubor do svého názvu podle zcela charakteristické osoby pro Kunovice, která putovala se svými rancem, tragačem, vozíkem i povozem po celé Moravě a vykupoval od hospodyň staré hadry. Za výměnu jim dával nitě, jehly, mýdla, porcelánové hrníčky nebo talířky. Původně se této osobě říkalo „hadrář“, od kterého časem vzniklo slovo „handrlák“.

Soubor zpracovává oblast moravského Dolňácka, Kopanic, Luhačovického Zálesí a Kyjovska. Ve své tvorbě se snaží nalézat a oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu. Tance v jevištních úpravách odpovídají lidové tradici a charakteru národopisného regionu. Vycházejí z jednotlivých prvků i celků tanečních motivů vyjadřujících např. práci na poli, ale i také lidovou zábavu jako je vítání jara, fašank, velikonoční zvyky, jízdu králů, dožínky, hody, vánoční koledování a pod..

Kalendář „ Naše kroje“ vznikl na základě přání Folklorního souboru písní a tanců HANDRLÁK. Chtěli jsme Vám přinést do Vašich domovů krásu našich krojů, ve kterých vystupujeme na festivalech nebo slavnostech po celé naší vlasti nebo v zahraničí. V krojích, které soubor využívá při vystoupeních, lze nalézt vyjádření bohatosti, až okázalosti, ale i skromnost a chudobu příslušných regionů. Všechny naše kroje jsou pro jevištní zpracování stylizované a odsouhlasené etnografy nebo muzejními pracovníky dané oblasti. Velký důraz klademe na danou oblast s využitím původních materiálů a výšivek.“

 

| Koho jsme podpořili

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159