Skip to main content

Strojírenství

Navrhujeme a vyrábíme zařízení pro nejrůznější odvětví lidské činnosti. Jak při konstrukci, tak při realizaci úzce spolupracujeme se zákazníkem a protože je pro nás práce i zábavou, tak jsme vždycky potěšení úspěšným zdoláním každé nové mety. Díky tomu nenajdete v našem portfóliu pouze mycí stroje, ale i zařízení pro řízení dopravního provozu, nebo Automatické hasící zařízení a jiné.

Ofukový nůž

Nerezové ofukové nože do náročného prostředí.

Tlaková mikrofiltrace

Tlakové filtry mikrofiltrace mycí kapaliny. Jejich varianty a možnosti.

Výlevka

Praktický pomocník do provozů různého druhu, kde vzniká potřeba vylévat odpadní kapaliny do centrální jímky.

Rozvaděče

Navrhujeme a vyrábíme rozvaděče, pro různé typy strojů, opatřené tlačítky i displejem s procesorovým řízením.

Konzervační zařízení

Pneumatické zařízení určené k máčení předmětů v konzervační kapalině.

Kondenzace páry

Kondenzační zařízení určené ke zkapalňování páry uvnitř mycího stroje.

Automatické hasící zařízení

Je určeno k zamezení vzniku požáru při technologických procesech odmašťování a konzervaci.

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159