Skip to main content

Další výrobky

Navrhujeme a vyrábíme zařízení
pro různá odvětví průmyslu i do veřejného prostoru.

STROJÍRENSTVÍ

Navrhujeme a vyrábíme zařízení pro nejrůznější odvětví lidské činnosti. Jak při konstrukci, tak při realizaci úzce spolupracujeme se zákazníkem a protože je pro nás práce i zábavou, tak jsme vždycky potěšení úspěšným zdoláním každé nové mety. Díky tomu nenajdete v našem portfóliu pouze mycí stroje, ale i zařízení pro řízení dopravního provozu, nebo Automatické hasící zařízení a jiné.

VEŘEJNÝ PROSTOR

Angažujeme se také do navrhování a výroby prvků městského mobiliáře a architektury, jako jsou pouliční lampy, květinové truhlíky, nebo např. světlolamy. Podstatnou část námi zpracovaného materiálu tvoří nerez, ale běžně pracujeme i s ocelovým materiálem, hliníkem a často obrábíme též plasty.

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159