Skip to main content

Kondenzační zařízení určené ke zkapalňování páry uvnitř mycího stroje.

Kondenzační zařízení je primárně určeno, jak už název napovídá, pro kondenzaci páry vytvořené v mycím prostoru stroje v průběhu mycího cyklu. Účinné je ale také při odstraňování vzniklého vodního aerosolu. Docházíme tak k výraznému posunu, co se týká nezávislosti mycího stroje. U stroje s kondenzačním zařízením již není zapotřebí řešit odvod par pomocí odsávacího ventilátoru a potrubí ven z budovy, a tedy ani není nutné dělat průchody skrze stěnu či strop. Mycí stroj se s kondenzačním zařízením stává téměř bezemisní.

Další výrazný přínos spojený s ne-odváděním páry je výrazné snížení úbytku vody v jímce stroje. Není tedy nutné ji tak často dopouštět. Všechna zkondenzovaná voda se opět vrací do mycího procesu.

Vývoj a konstrukce zařízení 


006 Kondenzace pary 215x165Um

Při vývoji zařízení jsme na začátku navrhli několik odlišných řešení. Hledali jsme ten nejoptimálnější způsob, jak skloubit požadavky funkční, materiálové a výrobní. K nalezení co nejlepšího řešení nám byl opět výborným pomocníkem software SolidWorks Flow simulation určený k simulaci proudění, který nám pomohl ověřit naše předpoklady.
I přes nejrůznější navrhovaná řešení jsme nakonec dospěli k závěru, že výše zmíněným požadavkům nejlépe vyhovuje trubkový výměník.

  1. Z hlediska výroby není zbytečně komplikovaný.
  2. Mohli jsme jej celý vyrobit z nerezové oceli a díky tomu je odolný proti chemii používané při mycím procesu.
  3. Nevytváří velký odpor při proudění páry.

Celé kondenzační zařízení je potom sestava výše zmíněného tepelného výměníku a chladícího agregátu. Chladícím médiem je voda.

Kondenzační proces:
Ventilátor přivádí páru do výměníku odsátou z horní části mycího prostoru a po jejím průchodu jsou nezkondenzované zbytky opět vráceny do jeho spodní části. Všechna pára tak nemusí zkondenzovat hned při prvním průchodu. Chladný vzduch také ve spodní části pomáhá vytláčet teplý z horní části. 
Tepelný výměník odebírá teplo z páry jím procházející, čímž se teplota páry snižuje pod rosný bod a kondenzuje na jeho ochlazených vnitřních plochách. Zkondenzovaná voda odtéká z výměníku a vrací se zpět do myčky. Teplo přejaté výměníkem je odváděno vodou v chladícím okruhu do chladícího agregátu a tam je díky ventilátoru volně vypouštěno do okolního prostoru. Ochlazená voda se opět vrací do výměníku a celý proces se opakuje. 

Stroj bez zapnuté kondenzační jednotky - cyklus je zrychlený
Stroj se zapnutou kondenzační jednotkou - cyklus je zrychlený - čas kondenzace nastaven na 3 min.

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159