Skip to main content

Vylepšená konstrukce sušícího agregátu zabraňuje přehřívání těles a zlepšuje proudění.

Inovovali jsme naše sušící agregáty - pomocí usměrňovacích lopatek uvnitř jsme dosáhli lepšího proudění vzduchu a tím efektivnějšího odvádění tepla. Také se změnil způsob uložení topných těles. Nyní jsou vždy po dvou v samostatných sekcích - to usnadňuje případnou výměnu při servisu. Těmito úpravami jsme dosáhli několika pozitivních změn:

Přidáním usměrňovacích lopatek na vnitřní stěny korpusu agregátu a střídavým uložením těles jsme docílili rovnoměrnějšího rozvádění proudícího vzduchu uvnitř. Pomocí usměrněného proudění a tím, že tělesa nejsou v přesném zákrytu, dochází k lepšímu odvodu tepla zejména z okolí těles v dolní části agregátu a ta se díky tomu nepřehřívají. Nedochází nám ke kumulaci tepla ve spodní části sušící skříně a tělesa jsou lépe chráněna před přehříváním a poškozením.

Vývoj 


Díky simulaci proudění jsme u původního agregátu zjistili zvýšenou kumulaci tepla u spodních těles, což často vedlo k jejich spálení. Na základě zjištěné skutečnosti jsme dospěli k závěru, že je nutné provést rekonstrukci sušící skříně. Výsledek simulace můžete vidět na obrázku vedle článku. Zjištěný nedostatek způsobuje výrazné obtékání proudícího vzduchu kolem topných těles a pouze malé množství prochází skrz tělesa. Výše popsané můžete vidět v animaci pod článkem. 

SUS.PUVOD.6x2700W VSS Um

Původní agregát

 Přidáním usměrňovacích lopatek jsme dosáhli podstatného zlepšení proudění vzduchu a odvodu tepla. Na obrázku vpravo můžete vidět stav po této úpravě. Došlo k výraznému poklesu teploty na spodní straně sušící skříně. Níže můžete vidět i animaci.

SUS.NOVE.6x2700W VSS Um

Nový Agregát

 

 

 

Původní agregát
Nový agregát

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159