Skip to main content


Tlakové filtry mikrofiltrace mycí kapaliny. Jejich varianty a možnosti.

Dle požadavku zákazníka je základní provedení výtlaku mycí kapaliny do ostřiků rozšířeno o filtr tzv. mikrofiltrace. U mycích strojů ADS 300 s čerpadlem 2,2 KW se používá menší filtr typ „1“ viz obrázek. U strojů s čerpadlem 4 KW ADS 300, 400, 500 je použit větší filtr typ „5“ viz obr. Konstrukční provedení obou typů filtrů je podobné s tím, že provedení „1“ má menší obsah a většinou se instaluje přímo na stroj. Provedení „5“ je vzhledem k rozměrům instalováno vždy mimo stroj, se kterým je spojeno gumovými hadicemi.

Tlakový filtr typ „1"


IMG 0533UmTěleso filtru je tvořeno dílem v podobě trubky. Spodní část představuje klenuté dno připojené k tělu filtru svárem. Ve středu dna je otvor se šroubením a výpustným ventilem. Nade dnem je šroubení pro připojení výstupního potrubí. Ve střední část těla filtru se nachází šroubení s manometrem udávající tlak na výstupu z filtru. K horní straně trubky je svárem připevněna příruba opatřená 4-mi otvory se závity. Na tuto přírubu dosedá odklopné víko. Pod pevnou přírubou je šroubení pro připojení vstupního potrubí filtru. Odklopné víko je připevněno k pevné přírubě 4-mi šrouby s podložkami. Utěsnění dosedací plochy zabezpečuje gumový „O“ kroužek. Do šroubení víka je našroubován manometr udávající tlak na vstupu do filtru. Vedle něj se nachází odvzdušňovací ventil. Ke spodní části víka je připevněn mechanizmus na zavěšení plastového sáčku mikrofilmu. Sáček se zasouvá do filtračního koše, který brání ucpání výstupu z filtru při sklouznutí sáčku ze závěsu. K utěsnění okraje sáčku na lemu koše slouží tlačná pružina na závěsném mechanizmu.

Zanášení filtračního sáčku usazeninami indikuje rozdíl tlaku mezi vstupním a výstupním manometrem, který by neměl být větší jak 1 Bar.

Tlakový filtr typ „5"


IMG 0440UmTěleso filtru je opět tvořeno dílem v podobě trubky. Spodní část představuje klenuté dno připojené k tělu filtru svárem. Ve středu dna je otvor se šroubením a výpustným ventilem. Nade dnem je šroubení pro připojení výstupního potrubí. Ve střední část těla filtru se nachází šroubení s manometrem udávající tlak na výstupu z filtru. K horní straně trubky je svárem připevněna příruba opatřená 6-ti otvory. Na tuto přírubu dosedá odklopné víko. Pod pevnou přírubou je šroubení pro připojení vstupního potrubí filtru. Odklopné víko je připevněno k pevné přírubě 6-ti šrouby s podložkami a maticemi. Utěsnění dosedací plochy zabezpečuje gumový „O“ kroužek. Do šroubení víka je našroubován manometr udávající tlak na vstupu do filtru. Vedle něj se nachází odvzdušňovací ventil. Ke spodní části víka je připevněn mechanizmus na zavěšení plastového sáčku mikrofilmu. Sáček se zasouvá do filtračního koše, který brání ucpání výstupu z filtru při sklouznutí sáčku ze závěsu. K utěsnění okraje sáčku na lemu koše slouží tlačná pružina na závěsném mechanizmu.

Zanášení filtračního sáčku usazeninami indikuje rozdíl tlaku mezi vstupním a výstupním manometrem, který by neměl být větší jak 1 Bar.

Filtr typ „1“


Přehled vlastnostíHodnota
Objem filtrační nádoby 3,1 l
Maximální teplota kapaliny 80°C
Maximální tlak kapaliny 0,35 Mpa (3,5 bar)
Maximální průtok 250 l
Objem sáčku 3,2 l
Délka sáčku 304 mm
Plocha filtračního sáčku 0,1 m2
Nominální propustnost sáčků 50 µm ; 100 µm
Závit šroubení výstupního potrubí 5/4''
Závit šroubení vstupního potrubí 5/4''
Šrouby příruby 4 x M8
Rozměry Výška x Šířka x Hloubka 585 (bez nožiček) 695 (s nožičkami) x 210 x 195 mm
Hmotnost 10 kg

 

Filtr typ „5“


Přehled vlastnostíHodnota
Objem filtrační nádoby 30 l
Maximální teplota kapaliny 80°C
Maximální tlak kapaliny 0,57 MPa (5,7 bar)
Maximální průtok 250 l
Objem sáčku 17,5 l
Délka sáčku 760 mm
Plocha filtračního sáčku 0,41 m2
Filtrační schopnost sáčků 50 µm ; 100 µm
Závit šroubení výstupního potrubí 5/4''
Závit šroubení vstupního potrubí 5/4''
Šrouby příruby  8 x M20
Rozměry Výška x max. Ø 1 194 x Ø 340 mm
Hmotnost 40 kg

 

Naše výrobky a služby

Trefal, spol. s r.o.

Zavolejte nám:

+ 420 572 548 159